Oferta | Biomasa

Realizujemy dostawy biomasy. Oferujemy biomasę pochodzenia leśnego i rolnego. Jest to trocina, zrębka i pelet drzewny oraz agro.

 

  • biomasa pochodzenia drzewnego:

 

tab1

 

4 6 5

 

  • biomasa pochodzenia rolnego:

 

tab2