Dokumenty

Firma nasza posiada wszystkie niezbędne pozwolenia i decyzje organów administracji publicznej na transport i magazynowanie odpadów biomasy i złomu metali kolorowych.